!!! Mediawiki has been upgraded !!!
Slack integration has been disabled for now due to an incompatibility.
If you want to testdrive the new skin (Tweeki), make sure your language settings are set to 'en - English' in your preferences!

Checklist Officiele Documenten

From Brixel - Hackerspace Hasselt
Jump to: navigation, search


Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vzw vermelden:

  • De naam van de vereniging
  • Onmiddelijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "v.z.w."
  • Het adres van de zetel van de vereniging.

Wanneer iemand meewerkt in naam van de vereniging aan een document waarop één van de voorgaande vermeldingen niet is aangebracht, dan kan hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle (of voor een gedeelte) van de verbintenissen die de v.z.w. bekrachtigd (of aangaat) in dit stuk.